ארגז נע 100 ליטר
ארגז נע 100 ליטר
ארגז נע 60 ליטר
ארגז נע 60 ליטר
בקבוק רוטב 12OZ
בקבוק רוטב 12OZ
בקבוק רוטב 16OZ
בקבוק רוטב 16OZ
בקבוק רוטב 24OZ
בקבוק רוטב 24OZ
בקבוק רוטב 32OZ
בקבוק רוטב 32OZ
בקבוק רוטב 8OZ
בקבוק רוטב 8OZ
גלגל לפיצה מקצועי 10 ס"מ
גלגל לפיצה מקצועי 10 ס"מ
דלי נירוסטה לקרח 16 ס"מ
דלי נירוסטה לקרח 16 ס"מ
דלי נירוסטה לקרח 18 ס"מ
דלי נירוסטה לקרח 18 ס"מ
דלי שטיפה 12 ליטר
דלי שטיפה 12 ליטר
טבעת לפנקייק קוטר 12 ב"מ
טבעת לפנקייק קוטר 12 ב"מ
כד מידה 1.2 ליטר
כד מידה 1.2 ליטר
מבער {ברנר} + מיכל
מבער {ברנר} + מיכל
מבער ברנר לבלון מילוי גז
מבער ברנר לבלון מילוי גז
מגש מלצרים עגול קוטר 35 ס"מ
מגש מלצרים עגול קוטר 35 ס"מ
מטרפה נירוסטה 25 ס"מ
מטרפה נירוסטה 25 ס"מ
מטרפה נירוסטה 35 ס"מ
מטרפה נירוסטה 35 ס"מ
מי חם  חשמלי 30 כוסות
מי חם חשמלי 30 כוסות
מי חם חשמלי 40 כוסות
מי חם חשמלי 40 כוסות
מי חם חשמלי 50 כוסות
מי חם חשמלי 50 כוסות
מי חם חשמלי 60 כוסות
מי חם חשמלי 60 כוסות
מייבש ידיים חשמלי סילוני
מייבש ידיים חשמלי סילוני
מכונת שטיפה בלחץ 110 בר
מכונת שטיפה בלחץ 110 בר