כוס נייר 4 טבעי אקולוגי א-25 יח'
כוס נייר 4 טבעי אקולוגי א-25 יח'
כוס נייר 8 טבעי אקולוגי א-25 יח'
כוס נייר 8 טבעי אקולוגי א-25 יח'
כוס נייר 12 טבעי אקולוגי א-25יח'
כוס נייר 12 טבעי אקולוגי א-25יח'
מתקן לכוסות חד פעמי
מתקן לכוסות חד פעמי
מתקן לכוסות חד פעמי +לחצן
מתקן לכוסות חד פעמי +לחצן