גליל שקיות 75/90 50 יחידות HD כתום
גליל שקיות 75/90 50 יחידות HD כתום
גליל שקיות אשפה  100 יחידות 50/60 HD
גליל שקיות אשפה 100 יחידות 50/60 HD
גליל שקיות אשפה 20 יחידות 50/70 LD
גליל שקיות אשפה 20 יחידות 50/70 LD
גליל שקיות אשפה 78/90 20 יחידות LD שחור
גליל שקיות אשפה 78/90 20 יחידות LD שחור
שקיות אשפה 50/70 LD
שקיות אשפה 50/70 LD
שקיות אשפה 75/90 HD שחור
שקיות אשפה 75/90 HD שחור
שקיות אשפה 75/90 LD עבה
שקיות אשפה 75/90 LD עבה
שקיות אשפה 75/90 עם ידיות א25 יח'
שקיות אשפה 75/90 עם ידיות א25 יח'
שקיות גופיה לבן 100 יחידות
שקיות גופיה לבן 100 יחידות
שקיות גופיה צבעוני 180 יחידות
שקיות גופיה צבעוני 180 יחידות