• גלגלת השקיה אוטומטית 15 מטר
    גלגלת השקיה אוטומטית 15 מטר
  • גלגלת השקיה צינור 20 מ'+אביזרים
    גלגלת השקיה צינור 20 מ'+אביזרים