גלגלת השקיה אוטומטית 15 מטר
גלגלת השקיה אוטומטית 15 מטר
גלגלת השקיה צינור 20 מ'+אביזרים
גלגלת השקיה צינור 20 מ'+אביזרים